Obligaties

Wat is een obligatie Een obligatie is eigenlijk gewoon kort gezegd een deelname in een geldlening in een bedrijf of in de staat. Als een bedrijf een geldlening wilt afsluiten maar het bedrag dat men wilt lenen is te groot om te kunnen lenen bij de bank, dan zal een bedrijf de lening meestal opsplitsen in een aantal kleine geldleningen genaamd Obligaties. De onderneming zal het geld dan niet gaan lenen bij de bank maar bij het publiek. Iedereen is dus in staat om een obligatie te kopen bij die onderneming waarbij de persoon die de obligatie koopt geld uitleent bij de onderneming. Wanneer die geldlening dan word afgelost zal de houder van de obligatie niet alleen zijn geld terug krijgen maar ook een de rente.
Wat zijn de verschillen In vergelijking met aandelen is het grootste verschil dat je bij aandelen een winstuitkering krijgt, genaamd dividend en dat je bij obligaties als beloning een vast rentepercentage krijgt. ook kunnen aandelen altijd worden verkocht maar obligaties zullen meestal op een afgesproken tijd worden uitbetaald. Aandelen hebben meestal een oneindigende levensduur terwijl obligaties worden afgelost.
Welke soorten zijn er verhandelbaar Een aantal bedrijven geven regelmatig obligaties uit, dus ze zijn verhandelbaar in verschillende sectoren. Maar ook de staat geeft zelf obligaties uit als ze bijvoorbeeld een grote uitgaven moeten financieren.
Wat is het risico met obligaties De risico's zijn veel kleiner dan bij aandelen omdat je hier het geld uitleent en dus niet het risico van een koersdaling hebt. Ook worden bij het failliet gaan van een bedrijf altijd eerst de obligatie houders afgelost en niet de aandeelhouders.
Is een obligatie wel iets voor mij Als je een klein risico wilt lopen en als je bereid je bent je geld uit lenen dan kan een obligatie wel wat voor jou zijn. Je weet immers wat je rendement is en meer dan dat zou je ook niet kunnen krijgen.