1. Wat is een obligatie?
A. Bewijs van deelname in een NV
B. Bewijs van deelname in een BV
C. Deelname in een geldlening van een NV