1. Op welke datum worden de wegingsfactoren van de aandelen ten op zichte van de index vastgesteld?
A. Derde Vrijdag in Februari
B. Derde Vrijdag in Maart
C. Derde Vrijdag in April